Эрх зүйн зөрчил ба түүнийг тайлбарласан эх /эсээ/-д хэрэглэх 12