Гуравдугаар сар 10          Гуравдугаар сар 15
03/10 Лхагва
Нийгэм ахуйн баримжаа 11:00
Зэрлэг амьтад
Гуравдугаар сар 01          Гуравдугаар сар 06
03/01 Даваа 03/03 Лхагва
Математик 11:50
Уртыг хэмжих нэгж
Монгол хэл 12:10
Эхээс хэд хичнээн гэсэн асуултад хариулагдах үгсийг олох