Гуравдугаар сар 26          Гуравдугаар сар 31
03/26 Баасан
Үндэсний бичиг 10:15
Үндэсний бичгийн толь бичиг ашиглан эх зохион бичих
Гуравдугаар сар 01          Гуравдугаар сар 06
03/01 Даваа 03/02 Мягмар 03/03 Лхагва 03/04 Пүрэв 03/05 Баасан
Англи хэл 09:30
Survivor’s tales
Дизайн технологи 09:30
Металл боловсруулах технологи 2. Хөөмлийн урлал
Биологи 09:30
Фотосинтезийн урвалыг үгэн тэгшитгэлээр илэрхийлэх
Уран зохиол 09:30
Дүрийн үг үйлдлийг шинжилж зан төрхийг тодорхойлох
Хими 09:30
Хүчил, суурийг индикатораар таних
Газарзүй 09:50
ХАА-н бүтэц, байршил, хөгжил
Түүх 09:50
БНМАУ дэлхийн II дайнд оролцсон нь
Нийгэм судлал 09:50
Хүний эрхийг хэрхэн ангилдаг вэ?
Физик 09:50
Цахилгаан дамжуулал ба хэмжилт
Орос хэл 09:50
Какаое значение имеет спорт в твоей жизни?
Эрүүл мэнд 10:10
Мэргэжил сонголт
Биеийн тамир 10:10
Бүжгийн спортын төрөл болох “Ча ча ча”бүжгийн үндсэн хөдөлгөөн
Биеийн тамир 10:10
Бүжгийн спортын төрөл болох “Ча ча ча”бүжгийн үндсэн хөдөлгөөн Бататгах хичээл
Хөгжим 10:10
Дэлхий ээж гитараар хөгжимдөх
Математик 10:15
Гурвалжны биссектрис, медианы чанар, хэрэглээ
Монгол хэл 10:15
Орон, цаг, зорилго, шалтгааны утгатай угсарсан нийлмэл өгүүлбэр зохиох
Математик 10:15
Тригонометр харьцаа