Гуравдугаар сар 09          Гуравдугаар сар 14
03/09 Мягмар 03/10 Лхагва 03/11 Пүрэв
Монгол хэл 12:00
Алтан сүх
Математик 12:00
План зураг, аяллын зураглал
Монгол хэл 12:00
Үлгэрээ засан сайжруулцгаая
Иргэний ёс зүйн боловсрол 12:20
Бусдыг дэм хүч тусламж оролцоог ойлгож ухаарах
Эрүүл мэнд 12:20
Биеийн өсөлтөө хянах арга
Биеийн тамир 12:20
Сандал буйдан ашиглах дасгал
Хүн ба байгаль 12:25
Өөр өөр уур амьсгалтай газар орон
Дүрслэх Урлаг 12:25
Нимгэн картон хуйлах аргаар загвар бүтээх
Хүн ба нийгэм 12:25
Чингис хаан
Гуравдугаар сар 01          Гуравдугаар сар 06
03/01 Даваа 03/02 Мягмар 03/03 Лхагва 03/04 Пүрэв
Математик 12:00
Масштаб
Монгол хэл 12:00
Уран сэтгэмжээ хөгжүүлье
Хүн ба нийгэм 12:00
Эх орныхоо түүх соёлыг хэрхэн мэдэх вэ?
Монгол хэл 12:00
Шидэт аялал
Хөгжим 12:20
Жилийн 4 улирал
Иргэний боловсрол 12:20
Бусдад зөв туслах, хүндлэх
Эрүүл мэнд 12:20
Зохистой хооллолтын зарчим
Биеийн тамир 12:20
Бөмбөгтэй дасгал шидэлт
Англи хэл 12:40
Do you want juice. Yes I want juice.
Хүн ба байгаль 12:40
Салхины чиг ба хүчийг судалъя
Дүрслэх Урлаг 12:40
Монголын нэг өдөр зургийг унших