Гуравдугаар сар 09          Гуравдугаар сар 14
03/09 Мягмар 03/10 Лхагва 03/11 Пүрэв
Монгол хэл 11:30
Үлгэрийн утгыг ойлгон уншицгаая “Зараа”
Математик 11:30
Аравтын бутархай (бататгал)
Монгол хэл 11:30
Учир шалтгааныг тайлбарлая
Эрүүл мэнд 11:50
Өглөөний цайг өөртөө
Хөгжим 11:50
Соль, ля эгшгийг хөгжимдөх, дуулах
Биеийн тамир 11:50
Уян хатан хөгжүүлэх дасгалууд хэрхэн мост унах, (шпагат) суух
Хүн ба байгаль 11:55
Цахилгаан дамжуулагч ба тусгаарлагч
Дүрслэх Урлаг 11:55
Тэгш өнцөгт биетийн дэлгээс
Хүн ба нийгэм 11:55
Өөрийн үүрэг, түүнийг хэрхэн биелүүлэх вэ?
Гуравдугаар сар 01          Гуравдугаар сар 06
03/01 Даваа 03/02 Мягмар 03/03 Лхагва 03/04 Пүрэв
Математик 11:30
Аравтын бутархайг бүхлээр тоймлох
Монгол хэл 11:30
Шүлэг дуурайн зохиох аргад суралцах будаа
Хүн ба байгаль 11:30
Гэрлэн диодыг зайнд яаж холбовол асах вэ?
Монгол хэл 11:30
Шүлэг дуурайн зохиох “Хэрвээ би бороосон бол”
Биеийн тамир 11:50
Спортын гимнастикийн акробатикийн төрөл урагш өнхрөлт, гурван цэгийн зогсолт, далан дээр зогсолт
Эрүүл мэнд 11:50
Сургуульдаа ирэх буцах зам
Хөгжим 11:50
Хэнтийн өндөр ууланд
Иргэний боловсрол 11:50
Бусдыг хүндэтгэн уучлах
Дүрслэх Урлаг 11:55
Нагтан, мартан зураг