Гуравдугаар сар 01          Гуравдугаар сар 06
03/01 Даваа 03/02 Мягмар 03/03 Лхагва 03/04 Пүрэв 03/05 Баасан
Математик 10:00
Олон гишүүнт
Хими 10:20
Полимер
Физик 10:00
Долгион оптик (Долгионы хэлбэрүүд, Гюйгенсийн зарчим)
Биологи 10:00
Промотор ба ген экспресс
Биологи 10:00
Генийн инженерчлэлийн хэрэглэгдэхүүн
Монгол хэл 10:00
Эрх зүйн зөрчил ба түүнийг тайлбарласан эсээнд хэрэглэх нь
Биеийн тамир 10:40
Кикбокс аэробикийн алхалт
Хими 10:20
Полимерын бүтэц, ангилал
Үндэсний бичиг 10:20
Зарим үгийн гарал бичлэгийн онцлог
Хими 10:20
Полимерын хэрэглээ
Англи хэл 10:20
Exercising
Англи хэл 10:45
Brain side
Эрүүл мэнд 10:40
Гэрлэлт ба ирээдүйн амьдралын төлөвлөгөө
Иргэний боловсрол 10:40
Монголчуудын ном бүтээсэн барын тухай
Иргэний боловсрол 10:40
Гэр бүл болох ёс
Иргэний боловсрол 10:40
Дэлхийн соёлын биет өвд бүртгэгдсэн монгол судар
Биологи 11:05
Бэхжүүлсэн энзим цус, шээсэнд агуулагдах глюкозыг хэмжих
Биологи 10:45
Моноклонал эсрэг бие
Уран зохиол 10:45
Зохиолын сэдэв утга санааг тодорхойлох
Физик 10:45
Боловсруулагч хэлхээ
Монгол хэл 10:45
Учир зүйн арга хэрэглүүрээр дэлгэрүүлэх
Үндэсний бичиг 11:05
Зарим үгийн зөв бичих зүй тогтол болон гарлыг тайлбарлах
Физик 11:05
Гэрлийн интерференц
Дизайн технологи 11:05
Медиа дизайн. Хүүхэлдэйн кино бүтээхүй
Хими 11:05
Уураг
Хоёрдугаар сар 22          Хоёрдугаар сар 27
02/22 Даваа 02/23 Мягмар 02/24 Лхагва 02/25 Пүрэв 02/26 Баасан
Уран зохиол 14:00
Зохиолын гадаад ба дотоод орчин дүрд нөлөөлж буйг шинжлэх
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 14:00
Математик
Физик 14:00
Гэрлийн ойлт хугарал
Физик 14:00
Геометр оптик (Хавтгай толь, бөмбөлөг толь)
Физик 14:00
Геометр оптик (Линз)
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 14:00
Хими
Физик 14:00
Хувьсах гүйдлийн резонанс
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 14:00
Физик
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 14:00
Монгол хэл
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 14:00
Орос хэл
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 14:20
Биологи
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 14:20
Англи хэл
Англи хэл 14:20
Eco friendly
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 14:20
МУ-ын түүх
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 14:20
Нийгэм судлал
Газарзүй 14:20
Голын урсац, нуурын морфометрийн үзүүлэлт
Газарзүй 14:20
Хот, хөдөөгийн суурин
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт 14:20
Газарзүй
Газарзүй 14:20
Хот төлөвлөлт
Хими 14:20
Уураг
Биеийн тамир 14:40
Галбиржуулах дасгал
Эрүүл мэнд 14:40
Генийн өөрчлөлттэй ба биологийн идэвхт хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн
Иргэний боловсрол 14:40
Гэр бүлийн журамт ёс
Биеийн тамир 14:40
Чийрэгжүүлэх гүйлтээр бие даан хичээллэх зөвлөмж
Биеийн тамир 14:40
Гар, мөр, нуруу, хөлийн хүч хөгжүүлэх чихмэл бөмбөгтэй дасгал
Математик 14:45
Интегралын хэрэглээ
Хими 14:45
Аминхүчил
Биологи 14:45
Био-уусгагч
Биологи 14:45
Үечилсэн болон үргэлжилсэн өсгөвөрлөлт
Газарзүй 14:45
Хотжилт
Хими 15:05
Амид
Англи хэл 15:05
Healthy breakfast
Мэдээллийн технологи 15:05
Программчлалын үндэс
Нийгэм судлал 15:05
Эдийн засгийн онолын сэтгэлгээний үүсэл, хөгжил
Нийгэм судлал 15:05
Эдийн засгийн судлах зүйл, ач холбогдол