Уран зохиол 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Дүрийн үг үйлдлийг шинжилж зан төрхийг тодорхойлох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: