Эрүүл мэнд 9

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Зүрх судасны үйл ажиллагаанд тамхи хэрхэн нөлөөлөх вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: