Уран зохиол 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Зохиолчийн үг сонголт, уран дүрслэл (адилтгал, амьдчилал, хэтрүүлэл) -ийн учир холбогдлоор
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: