Түүх 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Дундад зууны баруун Европд сүм хийд, шашин ямар үүрэг гүйцэтгэж байсан бэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: