Уран зохиол 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Уншсан зохиолын сэдэв, гол санаа, дүрээс төрсөн мэдрэмж, сэтгэгдлээ илэрхийлэн бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: