Цахим хичээл 1

 

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Гэрийнхээ цахилгаан хэрэгсэлтэй аюулгүй ажиллах, галын аюулаас сэргийлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: