Уран зохиол 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Зохиолын дүрийн бодгаль ба нийтлэг шинж нь утга санаанд хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: