Хими 11

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Молекул хоорондын хүч Электрон хосын түлхэлцлийн онол
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: