Хими 10

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хүчил суурийн титрлэх аргаар уусдаг давс гарган авах арга
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: